ระบำเก็บใบชา

posted on 19 Jan 2010 21:59 by horwang4-3-01

 

ระบำเก็บใบชา

 

             ระบำเก็บใบชา คือ การฟ้อนรำพื้นเมืองของชาวเขาแถบจังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่ปลูกใบชาตามไหล่เขาทางภาคเหนือ การฟ้อนรำพื้นเมืองชนิดนี้แสดงถึงอาชีพของชาวเขา คือ การเก็บใบชาตอนเช้า เมื่อเก็บมาแล้วก็จะตัดใบชาแล้วผึ่งแดดให้แห้ง ระหว่างที่รอใบชาแห้งอยู่นั้นก็จะมีการเต้นรำตามแบบชาวเขาอย่างสนุกสนาน พอถึงตอนเย็นก็เก็บใบชาใส่ตะกร้าเดินกลับบ้าน ขั้นตอนของการแสดงก็จบลงที่ตรงนี้
       ระบำเก็บใบชาเป็นระบำที่ยังไม่แพร่หลายนัก เพลงประกอบการเต้นก็ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมือง คือ ใช้เครื่องดนตรีของชาวเขา  
 

กลับหน้าหลัก